Τμήματα Έρευνας και Αναπτύξης

Το PRINT3D (Promoting Inclusion Through Educational 3D-printing) είναι ένα πρόγραμμα Erasmus της Ευρωπαϊκής Ένωσης.Σκοπός του είναι η προώθηση της συμμετοχής μαθητών με προβλήματα όρασης στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της αξιοποίησης της τεχνολογίας της τρισδιάστατης εκτύπωσης.

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού διοργανώνονται σεμινάρια και εργαστήρια, που θα έχουν ως τελικό  αποτέλεσμα την έκδοση βιβλίου και εγχειριδίου με αυτό το περιεχόμενο.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν εκπαιδευτικοί οργανισμοί από την Ισπανία, την Ελλάδα και τη Λετονία, το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκαταστάσεως Τυφλών της Ελλάδας και το Εθνικό Ινστιτούτο Τυφλών, Ατόμων με προβλήματα όρασης και Κωφάλαλων της Ισλανδίας.

 

Η συμμετοχή του Σχολείου μας στο παραπάνω πρόγραμμα έχει ως αποτέλεσμα τη διαρκή εκπαίδευση και εξοικείωση του διδακτικού προσωπικού με τις νέες τεχνολογίες (τρισδιάστατη εκτύπωση) και με τα παιδαγωγικά οφέλη που προσφέρουν.

Ακόμη, οι μαθητές μας ευαισθητοποιούνται, συνεργάζονται και δημιουργούν καινοτόμες κατασκευές με σκοπό την αξιοποίησή τους από συνομήλικούς τους με προβλήματα όρασης.

 

 

Επίσημη ιστοσελίδα του έργου: http://www.erasmusprint3d.eu

Twitter: https://twitter.com/erasmus_print3d

Facebook: https://www.facebook.com/print3derasmus

 

Γραφτείτε στο Newsletter μας