Φιλοσοφία & Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ένα όραμα δημιουργίας.

Ένα σχολείο για τους πολίτες του αύριο.

54 χρόνια πορείας.
54 χρόνια αφοσίωσης στο παιδί.
54 χρόνια ακολουθούμε με συνέπεια και αξιοπιστία τις αρχές του σεβασμού απέναντι στο μαθητή, την οικογένεια και τις παιδαγωγικές αξίες.

Το σχολείο μας πορεύεται στις συντεταγμένες ενός σύγχρονου, βιωματικού και δημιουργικού χώρου μάθησης και αγωγής με πρωταγωνιστή το παιδί. Μόνο αν τα παιδιά μας βιώνουν καθημερινά έναν ποικιλότροπο χώρο μάθησης αλλά και ταυτόχρονα ένα χώρο χαράς, ζωντάνιας και ζεστασιάς τότε μπορεί να δρομολογηθεί η διαμόρφωση τους σε ευαισθητοποιημένους και ενεργούς πολίτες του αύριο.

Βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας μας είναι

 • Ο προσανατολισμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην βασική αρχή ότι κάθε μαθητής είναι μια μοναδική προσωπικότητα που πρέπει να ενθαρρύνεται για να  αξιοποιήσει  τις δυνατότητές του στο μέγιστο βαθμό.
 • Η παροχή υψηλού καινοτόμου και πρωτοποριακού εκπαιδευτικού έργου.
 • Η πεποίθησή μας ότι το σχολείο αποτελεί για κάθε μας μαθητή ένα ζεστό οικογενειακό περιβάλλον, γεμάτο αγάπη και ασφάλεια,όπου θα περάσει όμορφα και δημιουργικά χρόνια.
 • Ο συγκερασμός του Ελληνικού προγράμματος με την ολοκληρωμένη εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας μέσα από  διδακτικές καινοτομίες.  Με την οργάνωση της ύλης, τη συστηματοποίηση και  τη μεθοδικότητα της διδασκαλίας  διευκολύνουμε την  πορεία προς τη γνώση μέσα από 2 γλώσσες.
 • Ο υψηλός δείκτης ασφάλειας προς τους μαθητές μας.
 • Η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της δημιουργικότητας, της φαντασίας, της συλλογικής προσπάθειας.
 • Η επιλογή άρτια καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού που με τον ενθουσιασμό, την αγάπη και την προσήλωση στον παιδαγωγικό του ρόλο αποτελεί την κινητήρια δύναμη του Σχολείου μας.
 • Διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Δανειστική  βιβλιοθήκη  σε κάθε τμήμα.
 • Δύο δάσκαλοι στην τάξη (Α’ – Β’ –Γ’ Δημοτικού).
 • Μουσική/ Μουσικοκινητική / Γυμναστική/ Εικαστικά/  Θεατρικό Παιχνίδι από ειδικευμένους καθηγητές.
 • Διαχωρισμός των τμημάτων σε ομάδες με μικρότερο αριθμό μαθητών στα μαθήματα:  Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Μουσικοκινητικής, Εικαστικών & Πληροφορικής.
 • Ιατρείο : Νοσηλεύτρια με μακροχρόνια πείρα βρίσκεται καθημερινά στο σχολείο μας και ενημερώνει κάθε γονέα ξεχωριστά για θέματα υγείας που αφορούν τα παιδιά.
 • Φροντιστηριακό μάθημα Αρχαίων Ελληνικών στη Στ’ τάξη (Προετοιμασία για το Γυμνάσιο).
 • Ασφαλιστική κάλυψη όλων των παιδιών.
 • Στο Σχολείο μας λειτουργεί κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής με  ειδικευμένη ψυχολόγο για την παιδική ηλικία  η οποία συνεργάζεται στενά με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου. Στο κέντρο αυτό μπορούν να αποταθούν όσοι γονείς επιθυμούν και νιώσουν την ανάγκη να μιλήσουν για όποιο πρόβλημα τους απασχολεί.
 • Πρόγραμμα Αγγλικών.

Οι ώρες των Αγγλικών είναι  7 εβδομαδιαίως.

Οι 5 ώρες αφορούν το φροντιστηριακό κομμάτι της διδασκαλίας (listening, reading, grammar, dictation, speaking) και οι υπόλοιπες 2 ώρες αφιερώνονται αποκλειστικά στο speaking μέσω του διαδραστικού προγράμματος CLIL. Διαχωρισμός των τμημάτων σε ομάδες με μικρότερο αριθμό μαθητών.

 • CLIL (Content Language Integrated Learning)

Η διδασκαλία ενός σχολικού μαθήματος (Μελέτη Περιβάλλοντος), μέσω μιας ξένης γλώσσας. Πρόκειται για διδασκαλία διπλής εστίασης, κατά τη διάρκεια της οποίας ο εκπαιδευτικός θέτει δυο ομάδες στόχων. Τους στόχους που αφορούν στο συγκεκριμένο σχολικό μάθημα και τους στόχους που αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας. Το CLIL προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα όσον αφορά στη γνωσιολογική πτυχή της εκπαίδευσης και πιο συγκεκριμένα τη βελτίωση της εκμάθησης του περιεχομένου του συγκεκριμένου σχολικού μαθήματος. Μέσω του CLIL παρέχονται ευκαιρίες μελέτης του αντικειμένου από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Λόγω των διαφορετικών δομών των διαφόρων γλωσσών ο μαθητής καλείται να επεξεργαστεί τις ίδιες πληροφορίες οι οποίες όμως διατυπώνονται διαφορετικά από ό,τι στη μητρική γλώσσα.

 • Δύο δάσκαλοι σε κάθε τμήμα για τις τάξεις Α’ – Β’ & Γ’ Δημοτικού.
 • Μουσική/Μουσικοκινητική/Γυμναστική/ Εικαστικά/  Θεατρικό Παιχνίδι από ειδικευμένους καθηγητές.
 • Διαχωρισμός των τμημάτων σε ομάδες με μικρότερο αριθμό μαθητών στα μαθήματα:  Ξένων Γλωσσών, Μουσικής, Μουσικοκινητικής, Εικαστικών & Πληροφορικής.
 • Εκμάθηση 2ης ξένης γλώσσας : Γαλλικά –Γερμανικά –Ισπανικά-Ιταλικά

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΓΟΝΕΩΝ –ΔΑΣΚΑΛΩΝ

Η συνεργασία σχολειού και γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη πορεία του μαθητή.

Για το λόγο αυτό στο σχολείο γίνονται τακτικές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του σχ. έτους.  Οι γονείς μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν με τους δασκάλους των παιδιών τους  σε συγκεκριμένες  ώρες του πρωινού προγράμματος.

Κέντρο Συμβουλευτικής.

Στο Σχολείο μας λειτουργεί κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής με ειδικευμένη ψυχολόγο για την παιδική ηλικία η οποία  συνεργάζεται στενά με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου. Στο κέντρο αυτό μπορούν να αποταθούν όσοι γονείς επιθυμούν και νιώσουν την ανάγκη να μιλήσουν για όποιο πρόβλημα τους απασχολεί

Γραφτείτε στο Newsletter μας