Μεσημεριανή Φύλαξη

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ : Μεσημεριανό πρόγραμμα φύλαξης .

14:05 Πρώτη αναχώρηση μαθητών με σχολικό
14.05-14.30 Μεσημεριανό φαγητό. Επιλογή μηνιαίας διατροφής από το σχολείο  ή αποστολή δικού σας σπιτικού φαγητού.
14:30-15:30 Τα παιδιά συμμετέχουν σε  δημιουργικές δραστηριότητες σε ελεύθερο  πρόγραμμα. Παίζουν στις γωνιές δραστηριοτήτων και στα κέντρα μάθησης. Οι παιδαγωγοί παρατηρούν, συντονίζουν και ενθαρρύνουν το παιχνίδι των παιδιών.
15:30 2η αναχώρηση μαθητών με σχολικό
15:30-16:30 Τα παιδιά ξεκουράζονται ή συμμετέχουν σε ήπιες δημιουργικές δραστηριότητες και μπορεί να έχουν μαζί τους και απογευματινό για μέσα στη τάξη.
16:30 3η αναχώρηση των παιδιών με σχολικό.

Γραφτείτε στο Newsletter μας