Τμήματα Δεύτερης Ξένης Γλώσσας

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης γνώσεων στα γαλλικά το σχολείο μας οργανώνει και φέτος ξεχωριστό τμήμα με σκοπό την προετοιμασία μαθητών από τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του επιπέδου Α1 το Μάιο του 2016. Το τμήμα αυτό λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα σε ώρα μελέτης (14:00 – 15:00). Η ακριβής ημέρα θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, έτσι ώστε – (στο βαθμό που κάτι τέτοιο είναι εφικτό) – η συγκεκριμένη δραστηριότητα να μη συμπίπτει με άλλες που ενδέχεται να έχουν επιλέξει. Στο συγκεκριμένο τμήμα οι μαθητές εκτός απ’ το ότι προετοιμάζονται για τις εξετάσεις, εξασκούνται παράλληλα στην προφορική και τη γραπτή κατανόηση και χρήση της γλώσσας σε διάφορες καθημερινές καταστάσεις της ζωής. Να σημειωθεί ότι στα 12 χρόνια λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος, η συμμετοχή των μαθητών μας στις εξετάσεις έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία (100%).

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης μπορούν να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του επιπέδου Α2 το Μάιο του 2016. Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα σε ώρα μελέτης (14:00 – 15:00). Οι ακριβείς μέρες θα οριστικοποιηθούν κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα απευθύνεται στους μαθητές της ΣΤ’ Τάξης, που επιθυμούν πιστοποίηση γνώσεων του πρώτου επιπέδου (Α1) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις ξένες γλώσσες. Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut αναγνωρίζονται διεθνώς κι έχουν υψηλό κύρος. Οι εξετάσεις Fit in Deutsch 1 αποτελούνται από δύο μέρη, τη γραπτή και την προφορική εξέταση.

Η γραπτή εξέταση διαρκεί 60 λεπτά και χωρίζεται σε 3μέρη:την κατανόηση γραπτών κειμένων ,την κατανόηση ακουστικών κειμένων & τη γραπτή έκφραση.

Αντίστοιχα η προφορική εξέταση διαρκεί 15 λεπτά και αποτελείται από 3 μέρη.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται μια φορά την εβδομάδα στην ώρα της μελέτης, (2 διδακτικές ώρες) με έναρξη τον Οκτώβριο και λήξη το Μαΐο, (οπότε και διεξάγονται οι εξετάσεις ). Το μάθημα εξειδικεύεται στην απόκτηση των απαιτούμενων γλωσσικών δεξιοτήτων και την κατάλληλη προετοιμασία για τις εξετάσεις δουλεύοντας αποκλειστικά και μόνο ασκήσεις του πτυχίου.

Οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις για το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας μπορούν να προετοιμαστούν για το επίπεδο Α1 το Μάιο του 2016. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν 1 φορά την εβδομάδα σε 2 διδακτικές ώρες (14:00 -15:20). Η ημέρα θα οριστικοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τους μαθητές που θα δηλώσουν συμμετοχή.

Με τη συμμετοχή του ο μαθητής εξοικειώνεται με την διαδικασία των εξετάσεων και αποκτά εμπειρία η οποία θα του χρησιμεύσει και σε ανώτερα επίπεδα.

Στο πλαίσιο της πιστοποίησης γνώσεων στην ισπανική γλώσσα το σχολείο μας οργανώνει  ξεχωριστό τμήμα με σκοπό την προετοιμασία των μαθητών για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του επιπέδου Β1 το Μάιο.

Κατά τη διάρκεια του τμήματος οι μαθητές θα προετοιμάζονται όχι μόνο για τις εξετάσεις του Μάιου αλλά παράλληλα θα εξασκούνται στην προφορική και γραπτή κατανόηση και χρήση της ισπανικής γλώσσας.

Όπως είναι γνωστό τα πτυχία της ισπανικής γλώσσας πιστοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας και όχι από κάποιο δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο.

Το Β1 αναγνωρίζεται από τον ΑΣΕΠ ως αποδεικτικό γνώσης για σκοπούς πρόληψης στο δημόσιο τομέα.

Subscribe to our Newsletter