Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Τo Νηπιαγωγείο ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, μετά την οικογένεια,  πρέπει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή του.

 • Βασική επιδίωξη του προγράμματος του Νηπιαγωγείου μας είναι να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες και ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή.
 • Να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα  περιβάλλον, που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις του και κινητοποιεί το ενδιαφέρον του να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του.
 • Φροντίζουμε το περιβάλλον αυτό να αποπνέει όλη τη ζεστασιά , τη φροντίδα την αγάπη και την ασφάλεια που κάθε παιδί έχει ανάγκη.
 • Τα παιδιά να ωριμάσουν συναισθηματικά. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή  τους, το πνεύμα αποδοχής, φιλίας και συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους.
 • Να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και να μάθουν να τις σέβονται.
 • Να υιοθετήσουν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους εργασίας κοινής αποδοχής του νέου κοινωνικού χώρου στον οποίο κινούνται.
 • Να καλλιεργήσουν και να εμπλουτίσουν τη μητρική τους γλώσσα ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
 • Να έχουν καθημερινή  επαφή με  την αγγλική γλώσσα μέσα από το μάθημα, αλλά κυρίως μέσα από το παιχνίδι.
 • Να αναπτύξουν την λογικομαθηματική τους σκέψη, κατανοώντας τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και κυρίως μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να συσχετίζουν, να συνδυάζουν και να μετρούν.
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας (μέθοδος Project) προωθώντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.
 • Να εξοικειωθούν με απλές βασικές λειτουργίες του Η/Υ.
 • Να μάθουν να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και να νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
 • Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική,  ο χορός,  η κίνηση  που βοηθούν το παιδί να νοιώσει ευχάριστα, να γυμναστεί και παράλληλα να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του διάθεση και την κριτική του σκέψη.
 • Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη (Γυμναστική –Ρυθμική-Κολύμβηση) και να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες.
 • Τελικός μας σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας χαρούμενης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας, εφοδιασμένης  με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα κάνουν ομαλή τη μετάβασή τους στο Δημοτικό.

Στην παρακάτω παρουσίαση μπορείτε να δείτε συγκεντρωτικά τις δράσεις του Νηπιαγωγείου μας  από Οκτώβριο μέχρι Μάη, πατώντας εδώ .

Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

 

“Στο νηπιαγωγείο η γνώση και η γλώσσα οικοδομούνται εξελικτικά, μέσα από επικοινωνιακές σχέσεις υποστηρικτικού χαρακτήρα.

Ρόλος του ενήλικα είναι να παρακολουθεί τη διαδρομή που κάθε παιδί διανύει και να συμβάλλει στην, όσο το δυνατόν, ομαλότερη εξέλιξή της, διαμορφώνοντας το κατάλληλο πλαίσιο και υποστηρίζοντας το παιδί στις προσπάθειες και στις αναζητήσεις του.

Με την ανάγνωση ποικίλου έντυπου υλικού (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, επιγραφές, αφίσες, συσκευασίες προϊόντων κ.ά.) ο εκπαιδευτικός  συμβάλλει στον εμπλουτισμό του γλωσσικού περιβάλλοντος.

Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά δε διδάσκονται συστηματικά τη γραφή, αλλά ευαισθητοποιούνται σε θέματα που συνδέονται με το γιατί και το πώς γράφουμε. Για να οικοδομήσουν τις κοινά αποδεκτές συμβάσεις του αλφαβητικού τρόπου γραφής τα παιδιά διανύουν μια διαδρομή, η οποία σηματοδοτείται από διαφορετικά στάδια. Σ’ αυτήν την πορεία κάνουν «λάθη», τα οποία, αν αναλυθούν προσεκτικά, μπορεί να δώσουν πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο που σκέπτονται τα παιδιά και να αξιοποιηθούν θετικά στο πλαίσιο της μαθησιακής διαδικασίας.”

 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

 

“Σκοπός του προγράμματος των Μαθηματικών στο νηπιαγωγείο είναι να υποβοηθήσει τα παιδιά μέσα από βιωματικές καταστάσεις να επεκτείνουν τις πρώτες μαθηματικές γνώσεις τους και να εφαρμόζουν οικείες μαθηματικές δομές σε νέες καταστάσεις.

Να επεξεργάζονται και να αξιοποιούν νέα δεδομένα, να συγκρίνουν και να μετασχηματίζουν απλές σχέσεις και διαδικασίες με τη δοκιμή και τον έλεγχο, να επινοούν και να επιλύουν προβλήματα, καθώς επίσης και να αξιοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία.

Κατά τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων, ομαδικά και ατομικά, τα παιδιά αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες, όπως να συγκρίνουν και να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται κάποιες ιδιότητες, σχέσεις και συνδυασμούς και τέλος να μετρούν και να αναγνωρίζουν απλά σχήματα στο περιβάλλον.

Καθώς τα μικρά παιδιά διαμορφώνουν, τροποποιούν και δομούν ιδέες με τη συνεχή αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον, αναπτύσσουν απλές μαθηματικές δεξιότητες με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα. Χειρίζονται επίσης απλές μαθηματικές έννοιες για να αντιληφθούν τη λογική καθημερινών πράξεων και προβλημάτων, και ρωτούν γύρω από σχέσεις, σχέδια και ακολουθίες”.

Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται στην πεποίθηση ότι το σχολείο, ιδιαίτερα στις μικρές ηλικίες όπου και εγκαθιδρύονται οι συμπεριφορές, έχει καθοριστικό ρόλο στην καλλιέργεια ικανοτήτων, όπως η επινοητικότητα και η κριτική σκέψη , οι οποίες με τη σειρά τους στηρίζουν τη συναισθηματική ευεξία.

Σκοπός του προγράμματος είναι να διδαχθούν τα παιδιά τον τρόπο να σκέφτονται και να αποκτήσουν τις δεξιότητες εκείνες που θα τα βοηθήσουν να αναγνωρίζουν και να διαχειρίζονται τα συναισθήματα τους, να έχουν ενσυναίσθηση, να αποφεύγουν τις συγκρούσεις και να παίρνουν σωστές αποφάσεις για να λύνουν τα προβλήματα τους.

Η συναισθηματική ευεξία που καλλιεργείται είναι ο παράγοντας που θα βοηθήσει τα παιδία όχι μόνο να τα καταφέρουν καλύτερα στη μαθητική τους ζωή, αλλά και να καλλιεργήσουν υψηλές προσδοκίες για να προετοιμαστούν σωστά για μια αποδοτική και θετική ενήλικη ζωή.

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

 • την ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης
 • την αναγνώριση και διαχείριση συναισθημάτων
 • την επίλυση προβλημάτων
 • την ανάπτυξη της ενσυναίσθησης

Παραδείγματα θεματικών  ενοτήτων του προγράμματος:

 • Φιλοφρονήσεις
 • Είμαστε διαφορετικοί αλλά και μοναδικοί.
 • Τι αρέσει σε εμάς και τι στους άλλους
 • Πώς διαχειριζόμαστε το θυμό μας.
 • Πώς διαχειριζόμαστε τους φόβους μας.
 • Το συναίσθημα της ζήλιας
 • Απογοήτευση
 • Μαθαίνουμε να λύνουμε τα προβλήματά μας
 • Πως αντιμετωπίζουμε το πείραγμα.
 • Πως μπορούμε να μπούμε σε μια παρέα.

Στο Νηπιαγωγείο μία φορά την εβδομάδα  πραγματοποιούνται  μουσικές  συναντήσεις. Οι συναντήσεις αυτές  σχεδιάζονται  μαζί με τις νηπιαγωγούς των παιδιών ώστε να συνδέονται  και να εμπλουτίζονται  με μουσική τα θέματα και οι εμπειρίες που τα παιδιά έχουν ήδη συζητήσει & βιώσει με τις νηπιαγωγούς  στο βασικό τους πρόγραμμα. (πχ

Στην προσχολική ηλικία η έμφυτη ανάγκη των παιδιών να τραγουδήσουν, να κινηθούν και να χορέψουν μας δίνει τη δυνατότητα  να καλλιεργήσουμε τον ατομικό τους εσωτερικό ρυθμό και μέσω βιωματικών δραστηριοτήτων να τα οδηγήσουμε προς την κατάκτηση των αφηρημένων μουσικών γνώσεων.

 

Θεματική ενότητες:

 • Τρύγος . Χρησιμοποιώντας σαν εφόρμηση τον τρύγο και το πάτημα των σταφυλιών πραγματοποιούμε αντίστοιχες μουσικές δραστηριότητες.  Αρχικά, πιασμένοι σε κύκλο χορεύουμε το παραδοσιακό τραγούδι “μπαίνω μες τα αμπέλι”. Συζητάμε  για τον τρύγο και λεξούλες που σχετίζονται με αυτόν. Ακολουθεί  δραματοποίηση του μαζέματος των σταφυλιών. Στη συνέχεια, χτυπήσαμε ρυθμικά με παλαμάκια τις λεξούλες που σχετίζονται με τον τρύγο και συμπληρώσαμε σχετικό φυλλάδιο, το οποίο εισάγει σταδιακά τα παιδιά στην αναγνώριση πρώιμων μουσικών συμβόλων-αξιών (τέταρτο & όγδοο).
 • Εποχές. Ασχολούμαστε μουσικά με την κάθε εποχή. Π.χ. το φθινόπωρο, τη βροχή και τη σπορά.  Ακούμε ηχητικά αποσπάσματα από διάφορα στάδια της βροχής (σταγόνες, ψιλόβροχο, δυνατή καταιγίδα, μπουμπουνητά) και προσπαθήσαμε να τα μιμηθούμε χρησιμοποιώντας το σώμα μας. Στη συνέχεια ακολουθεί  ένα μουσικό (ρυθμικό) παιχνίδι.
 • Μεγάλοι συνθέτες: Ακούμε τη μουσική σπουδαίων καλλιτεχνών. Μαθαίνουμε   για τη ζωή και το έργο τους. Στη συνέχεια ακλουθεί μια σειρά βιωματικών δραστηριοτήτων.
 • Μουσική & συναισθήματα. Η μουσική ακρόαση και τη σχέση της μουσικής με τα συναισθήματα. Τα παιδιά ακούν  μουσικά αποσπάσματα και συνειδητοποιούν  ότι η μουσική μπορεί να εκφράσει συναισθήματα χαράς ή λύπης, ακόμα και αν δεν έχει στίχους.
 • Μουσική & παράδοση.
 • Μουσική & ιστορία.

Ελευθερία Βούλγαρη

Μουσικοπαιδαγωγός, Διευθύντρια Χορωδιών, Διπλ. Καθ. Πιάνου

Αγαπητοί Γονείς,

Από τη φετινή σχολική χρονιά είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι ξεκινάμε τη συνεργασία μας με τα Technokids, ένα διεθνή εκπαιδευτικό φορέα, που διδάσκει σε παιδιά προσχολικής ηλικίας τη σωστή χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την πρωτοποριακή μέθοδο του Project based Learning και με δραστηριότητες STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) & ICT (Internet, Communications & Technology).

Στον Καναδά, τη χώρα προέλευσης του εκπαιδευτικού προγράμματος Technokids, εκπαιδευτικοί, παιδοψυχολόγοι  και ειδικοί της πληροφορικής μελετούν και αξιολογούν όλα τα νέα δεδομένα στον τομέα της πληροφορικής και της εκπαίδευσης με σκοπό την δημιουργία πρωτοποριακών διδακτικών ενοτήτων. Η εκπαιδευτική ύλη είναι αναγνωρισμένη από την Microsoft  Inc. και διδάσκεται με επιτυχία σε περισσότερα από 5000 σχολεία σε 35 χώρες. Στην Ελλάδα η μέθοδος εφαρμόζεται από το 1997 σε εκπαιδευτήρια και εκπαιδεύονται περισσότερα από 9.000 παιδιά κάθε χρόνο σε πάνω από 40 ιδιωτικά σχολεία.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των Technokids είναι μία συλλογή από τεχνολογικά projects (εργασίες-σενάρια), που σκοπό έχει να μετατρέψει το μάθημα της πληροφορικής και νέων τεχνολογιών σε μια συνεχή έρευνα για ανακάλυψη του κόσμου της επιστήμης της τεχνολογίας. Με κίνητρο τη θεματολογία που εστιάζει στα ενδιαφέροντά τους και με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, που ορίζει τον τεχνολογικό στόχο, οι μαθητές ανακαλύπτουν, δημιουργούν, πειραματίζονται με προγράμματα και δραστηριότητες (STEM & ICT ) κατάλληλες για την ηλικία τους.

Η εκπαίδευση STEM δίνει έμφαση στην επιστήμη, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά. Τα τεχνολογικά projects των Technokids ενσωματώνουν δραστηριότητες ICT και STEM στο σχολικό πρόγραμμα. Ο πρωταρχικός στόχος της ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα είναι να δοθούν στους μαθητές ολοκληρωμένες γνώσεις και δεξιότητες για να γίνουν οι ψηφιακοί αυριανοί πολίτες. Τα Technokids υποστηρίζουν την εκπαίδευση STEM.

Τα τεχνολογικά μέσα που έχουν να κάνουν με την πληροφόρηση και την επικοινωνία (ICT) μπορούν να βελτιώσουν την εκπαίδευση. Η ενσωμάτωση των τεχνολογικών εργαλείων στα μαθήματα κάνει τους μαθητές να συμμετέχουν καλύτερα στο μάθημα, να κατανοούν πιο εύκολα το περιεχόμενο και να εφαρμόζουν καλύτερα τις δεξιότητες τους. Αυτή η προσέγγιση καθιστά τη μάθηση αποτελεσματική.

Η εξοικείωση με τους υπολογιστές γίνεται με ευχάριστο αλλά παράλληλα εκπαιδευτικού περιεχομένου τρόπο. Τα παιδιά οργανώνουν τις γνώσεις τους, με εργαλείο εκτός από τα ηλεκτρονικά αρχεία στον υπολογιστή και τα workbooks (Τετράδιο εργασιών – εμπέδωσης της ύλης). Συγκεκριμένα οι μαθητές του νηπιαγωγείου  που το επίπεδό τους ονομάζεται ΤΟΤ, θα διδαχτούν δυο (2) θεματικές ενότητες  μέχρι  το τέλος της χρονιάς. Κάθε μαθητής θα παραλάβει από το σχολείο το «Student kit» των Technokids που θα περιλαμβάνει δυο (2) Τετράδια Εργασιών.

H συμμετοχή στο πρόγραμμα των Technokids για τους μαθητές μας θα πραγματοποιηθεί με χορηγία του Σχολείου και οι γονείς θα καλύψουν μόνο το κόστος του «Student kit» (Πακέτο Μαθητή) το οποίο είναι 20€ (η απόδειξη λιανικής πώλησης εκδίδεται από την Technokids Hellas).

Τα παιδιά  μαθαίνουν:

 • Πώς να χρησιμοποιούν το λειτουργικό περιβάλλον ( να ανοίγουν και να κλείνουν με σωστό τρόπο τον υπολογιστή – κανόνες στάσης σώματος μπροστά στον υπολογιστή…).
 • Να σχεδιάζουν απλές γραμμές μέχρι ολοκληρωμένες εικόνες ,μέσα από παιδικά προγράμματα γραφικών.
 • Να οργανώνουν όλα τα σχέδια τους φτιάχνοντας μία καλλιτεχνική συλλογή των έργων τους με το Ms PowerPoint και το KidPix.
 • Nα γράφουν το όνομά τους και απλές λέξεις χρησιμοποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου.
 • Να γυρίζουν σελίδες ψηφιακού διαδραστικού παραμυθιού και να συνθέτουν την εικόνα του.

Συγκεκριμένα επιλέξαμε κάποιες ενότητες που εξυπηρετούν και συνδυάζονται με την ύλη του σχολείου:

 

TECHNOColors

 

Στην ενότητα TechnoColors οι μαθητές θα γιορτάσουν με το μεγαλείο των χρωμάτων του ουράνιου τόξου! Θα μάθουν να αναγνωρίζουν τα χρώματα, να αναπαράγουν τις σκιές και τις αποχρώσεις τους και θα παίξουν το κυνήγι των χρωμάτων. Θα χρησιμοποιήσουν το λογισμικό Kid Pix για να εκφράσουν τα συναισθήματά τους με χρώματα και θα παράγουν έργα τέχνης με αντικείμενα που αντιπροσωπεύουν το κάθε χρώμα. Θα μας εμπνεύσουν με τα έργα τέχνης τους και θα μας δείξουν πως τα χρώματα είναι μέρος της καθημερινότητας μας μέσα από τη ζωγραφική, το σχέδιο και το τραγούδι. Λογισμικό: Kid Pix. Δεξιότητες: γραφικά, λειτουργικό περιβάλλον
TECHNODrive

 

Σε αυτή την ενότητα οι μαθητές θα μάθουν για τα Μέσα Μεταφοράς και τους Κανόνες Κυκλοφοριακής Αγωγής. Θα δουν παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί με  το πρόγραμμα Microsoft Power Point. Θα μάθουν να εισάγουν νέες διαφάνειες, να αλλάζουν την διάταξη, να εισάγουν και να αλλάζουν το μέγεθος των αντικειμένων. Ακόμα, θα χρησιμοποιήσουν το μικρόφωνο για να ηχογραφήσουν τον ορισμό των σημάτων. Τέλος, θα λύσουν γρίφους και θα παίξουν παιχνίδια μέσα από ειδικό λογισμικό για να μάθουν να κυκλοφορούν με ασφάλεια στο PowerPoint και στους δρόμους. Λογισμικό: PowerPoint. Ικανότητες: πολυμέσα, επεξεργασία κειμένου.

Επιλέγοντας το πρόγραμμα Technokids  παρέχουμε στους μαθητές μας μία ποιοτική και ουσιαστική εκπαίδευση στις «Νέες Τεχνολογίες».

Με εκτίμηση

Από τη Διεύθυνση του σχολείου

Θεατρικό Παιχνίδι

Βασικός πυρήνας στο «θεατρικό παιχνίδι» για το  νηπιαγωγείο αποτελούν  τα σωματαισθητικά παιχνίδια κίνησης και δράσης στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης ιστορίας.

Μέσα από αγαπημένα παραμύθια  τα παιδιά έρχονται σε επαφή με το «θεατρικό λόγο». Καλούνται να επεξεργαστούν με τα γνωστικά και σωματικά εργαλεία τους την δική τους εκδοχή της ιστορίας μπαίνοντας σε διαφορετικές «θεατρικές» συνθήκες κάθε φορά.

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο.

Μια ολόπλευρη προσέγγιση στη διδασκαλία και εκμάθηση της Αγγλικής γλώσσας με στόχο, όχι μόνο την κοινωνικό-συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, αλλά τη δημιουργία  ενός περιβάλλοντος στο οποίο η μάθηση επιτυγχάνεται μέσα από παιχνίδι.

Οι μαθητές αναπτύσσουν και χρησιμοποιούν δεξιότητες όπως listening, imitating και repeating, βασικές  στην εκμάθηση των Αγγλικών, όπως ακριβώς και στην κατάκτηση της μητρικής τους γλώσσας.

Μέσα από βασικές γλωσσικές δομές και απλό λεξιλόγιο το οποίο κατακτάται βιωματικά. Oι μαθητές έρχονται σε επαφή με  τον κόσμο γύρω τους και μαθαίνουν μέσα από ερεθίσματα που άπτονται της ηλικίας και των δυνατοτήτων τους. Ελκυστικές θεματικές που σχετίζονται με το βασικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου παρουσιάζονται μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα τραγούδι, χορός, μαγειρική, φύτεμα κλπ.

Ακολουθήστε μας σ’ αυτό το μαγικό ταξίδι καθώς κάνουμε τα πρώτα μας βήματα στον κόσμο των Αγγλικών!

English in Kindergarten.

A well-rounded approach to English language teaching and learning catering not only for students’ social development and emotional needs, but creating a whole environment in which learning English is fun.

Helping students’ learn by listening, imitating and repeating, much in the same way they would learn their native language, thus growing confident to speak English on their own.

Through basic vocabulary and structures taught by “hands on” activities, students get to experience what they’re being taught as it’s in context. Engaging themes that loosely coincide with the national curriculum for the specific age group are presented through an array of activities such as singing, dancing, cooking, planting etc.

Join us on this magical journey taking our first steps into (the) English (language).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΓΟΝΕΩΝ –ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ

Η συνεργασία σχολειού και γονέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για τη βέλτιστη πορεία του μαθητή.

Για το λόγο αυτό στο σχολείο γίνονται τακτικές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια του σχ. έτους.  Οι γονείς μπορούν επιπλέον να επικοινωνούν με τους δασκάλους των παιδιών τους  σε συγκεκριμένες  ώρες του πρωινού προγράμματος.

Κέντρο Συμβουλευτικής.

Στο Σχολείο μας λειτουργεί κέντρο συμβουλευτικής και ψυχοπαιδαγωγικής με ειδικευμένη ψυχολόγο για την παιδική ηλικία η οποία  συνεργάζεται στενά με τους μαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και τη Διεύθυνση του σχολείου. Στο κέντρο αυτό μπορούν να αποταθούν όσοι γονείς επιθυμούν και νιώσουν την ανάγκη να μιλήσουν για όποιο πρόβλημα τους απασχολεί

Γραφτείτε στο Newsletter μας