Μεσημεριανή Μελέτη

  • Οι μαθητές μας έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα της μεσημεριανής μελέτης που πραγματοποιείται αμέσως μετά τη λήξη του βασικού μας προγράμματος από τις 14:00-15:30.
  • Τα παιδιά παραμένουν στις τάξεις τους για να μελετήσουν τα μαθήματά τους και να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα με την συνδρομή των  έμπειρων εκπαιδευτικών μας.
  • Σκοπός του προγράμματος της μελέτης είναι  τα παιδιά να επιστρέφουν σπίτι τους έχοντας  ολοκληρώσει τις σχολικές του υποχρεώσεις. Ο κάθε μαθητής υποστηρίζεται ατομικά και ομαδικά και καθοδηγείται στο να  οργανώνει  το διάβασμά του σε σωστά χρονικά πλαίσια.
  • Το παιδί μπορεί να διαβάζει μόνο του από την Α΄ τάξη του δημοτικού. Χρειάζεται όμως την  στήριξη του σχολείου και των  γονιών του στα πρώτα στάδια της ένταξής του στη σχολική ζωή, οι οποίοι θα το υποστηρίξουν και θα το καθοδηγήσουν.
  • Η υποστήριξη αυτή όμως πρέπει να είναι προσανατολισμένη στη σταδιακή αυτονόμηση της μελέτης. Το παιδί πρέπει να μάθει να οργανώνει το χρόνο του και να ολοκληρώνει τις εργασίες του.

Γραφτείτε στο Newsletter μας