Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου στοχεύει στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου και ενός καλύτερου διαδικτύου, όπου όλοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την τεχνολογία με υπευθυνότητα, σεβασμό, κριτική και δημιουργικότητα.

Η εκστρατεία στοχεύει να προσεγγίσει παιδιά και νέους, γονείς και φροντιστές, δασκάλους, εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και τη βιομηχανία, τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και τους πολιτικούς, για να ενθαρρύνει όλους να παίξουν τον ρόλο τους στη δημιουργία ενός καλύτερου διαδικτύου.

Στη φετινή Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, θα αναλογιστούμε τη νέα European strategy for a better internet for kids (BIK+). Αυτή η νέα στρατηγική, που εγκρίθηκε τον Μάιο του 2022, στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα παιδιά προστατεύονται, γίνονται σεβαστά και ενδυναμώνονται στο διαδίκτυο στη νέα Ψηφιακή Δεκαετία, σύμφωνα με τα European Digital Principle.

Τα νηπιακά  τμήματα είναι ήδη υποστηριχτές της Παγκόσμιας Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου.