6Η ΜΑΡΤΙΟΥ : ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

ΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΦΩΝΕΣ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ!! ΚΑΙ  ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗ ΒΙΑ

ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΓΑΠΗ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΟ ΣΕΒΑΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΟΙΑΞΙΜΟ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ
ΛΕΜΕ ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Γραφτείτε στο Newsletter μας