Στιγμές από το σεμινάριο  που παρακολούθησαν οι εκπαιδευτικοί  για τη σχολική διαμεσολάβηση και τη διαχείριση συγκρούσεων το Σαββατοκύριακο 21 και 22/1/17.