«Οι μικροί μας βουλευτές!!»

thumb-img

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων, που στοχεύουν στην εξοικείωση των μικρών μας μαθητών με τις αρχές και τις αξίες της Δημοκρατίας, την ανάδειξη της σημασίας του ρόλου του πολίτη καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο του δημοκρατικού πολιτεύματος, μας οδήγησε στην οργάνωση επίσκεψης στη Βουλή των Ελλήνων όπου τα παιδιά παρακολούθησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μικρό Εργαστήρι Δημοκρατίας».

Γραφτείτε στο Newsletter μας