Η Ιταλική γλώσσα, η οποία προέρχεται από την Λατινική, είναι μια από τις πιο σημαντικές ευρωπαϊκές γλώσσες. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα και η Ιταλία  διατήρησαν σταθερά στο πέρασμα των χρόνων και διατηρούν μέχρι και σήμερα, ισχυρούς δεσμούς σε τομείς όπως Εμπόριο, Οικονομία, Τουρισμός καθώς και στο  χώρο των  Επιστημών και των Τεχνών.

Η Ιταλία αποτελούσε πάντοτε σημαντικό προορισμό για τους Έλληνες υποψήφιους σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα Erasmus, προσφέροντας σπουδές υψηλού επιπέδου. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται μόνο στην Ιταλική γλώσσα γεγονός που καθιστά την γνώση της απαραίτητη προϋπόθεση για τη φοίτηση στα ιταλικά Α.Ε.Ι. Στην Ελλάδα επίσης λειτουργούν δύο τμήματα Ιταλικής γλώσσας και Φιλολογίας, ένα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης και ένα στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο των Αθηνών.

Από το 2006 η Ιταλική Γλώσσα διδάσκεται ισότιμα στη δευτεροβάθμια δημόσια εκπαίδευση αλλά και στην πρωτοβάθμια-δευτεροβάθμια ιδιωτική εκπαίδευση καθώς και σε αρκετές Πανεπιστημιακές Σχολές ως επιλεγόμενη ξένη γλώσσα. Στο σχολείο μας η εκμάθησή της αρχίζει από την Γ’ Δημοτικού. Στο τέλος της ΣΤ’ τάξης οι μαθητές, με την κατάλληλη προετοιμασία, θα μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας επιπέδου Α1-Α2 που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο της Περούτζια-Ιταλίας (Universita` per stranieri di Perugia), CELI και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας του Υπουργείου Παιδείας στην Ελλάδα (Κ.Π.Γ).

Επιπλέον, μέσα από τη διαδικασία της εκμάθησης της ιταλικής γλώσσας, οι μαθητές μας  θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή και με τον Ιταλικό Πολιτισμό.