Η εκμάθηση της Γερμανικής ως 2ης Ξένης Γλώσσας, θεωρείται πλέον αναγκαίο εφόδιο για μια πετυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Τα Γερμανικά είναι μητρική γλώσσα σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης, ενώ παράλληλα η Γερμανία είναι ο σημαντικότερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας. Πολλές γερμανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στη χώρα μας απασχολώντας στελέχη που γνωρίζουν Γερμανικά. Μεγάλο ποσοστό των τουριστών προέρχονται από γερμανόφωνες χώρες, γεγονός που καθιστά τη γλώσσα αυτή πολύτιμη για όσους απασχολούνται στον τομέα του τουρισμού. Τέλος τα πανεπιστήμια της Γερμανίας αποτελούν μία από τις πρώτες επιλογές των Ελλήνων μαθητών είτε για τις βασικές τους σπουδές, είτε για μεταπτυχιακές.

Ειδικότερα η διδασκαλία των Γερμανικών στη Γ΄ Δημοτικού είναι μια πρώτη επαφή με τη γλώσσα, η οποία εντατικοποιείται στη Δ’ και Ε΄ τάξη. Στη ΣΤ’ τάξη οι μαθητές μας είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για το πρώτο δίπλωμα : Fit fur Deutsch A1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.