Η παρουσία της γαλλικής γλώσσας στο σχολείο μας είναι ισχυρή και πολυετής ενώ παράλληλα η εκμάθησή της αποτελεί αντικείμενο επιλογής ενός μεγάλου μέρους μαθητών. Οι παράγοντες που την καθιστούν ισχυρό εφόδιο για τα παιδιά συνοψίζονται στους εξής:

 • Τα γαλλικά έχουν μία δυναμική παρουσία στο χώρο της Ευρώπης, καθώς χρησιμοποιούνται σε τρεις εξαιρετικά ισχυρές χώρες της, τη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο. Άλλωστε, οι κυριότεροι ευρωπαϊκοί θεσμοί βρίσκονται σε γαλλόφωνο έδαφος (Βρυξέλλες, Στρασβούργο), όπως και διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ, Γενεύη).
 • Τα γαλλικά και βέλγικα Πανεπιστήμια, όπως και τα καναδέζικα, βρίσκονται υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας των Πανεπιστημίων παγκοσμίως, τόσο για θετικές όσο και για θεωρητικές σπουδές.
 • Στην Ελλάδα υπάρχει πληθώρα γαλλικών εταιρειών που δραστηριοποιείται σε σημαντικούς τομείς της οικονομίας όπως ο τραπεζικός και ο εμπορικός.
 • Η γνώση της γαλλικής γλώσσας αποτελεί βάση για τις άλλες λατινογενείς γλώσσες (Ισπανικά, Ιταλικά) διευκολύνοντας σημαντικά την εκμάθησή τους.
 • Η Γαλλία αποτελεί μία σταθερή σύμμαχο της πατρίδας μας, πάντα φιλικά κείμενη απέναντι στην Ελλάδα και τους Έλληνες, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στις μέρες μας δεδομένης της παρούσας οικονομικής συγκυρίας.
 • Οι Γάλλοι τουρίστες αποτελούν μία από τις εθνότητες με την ισχυρότερη παρουσία κάθε χρόνο στην Ελλάδα.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Οι ιδιαιτερότητες της γαλλικής γλώσσας σε ό,τι αφορά την προφορά και τον τονισμό παράλληλα με την πολυπλοκότητα της δομής της συχνά έχουν ως αποτέλεσμα τη συστολή των μαθητών κατά την προσπάθεια κατανόησης αλλά και παραγωγής του προφορικού και γραπτού λόγου. Επιχειρώντας, λοιπόν, να βοηθήσουμε τα παιδιά ν’ ανταπεξέρχονται με τις δικές τους δυνάμεις στα εμπόδια που συναντούν οργανώνουμε τη διδασκαλία γύρω από συγκεκριμένους στόχους:

 • Η γαλλική γλώσσα αντιμετωπίζεται ως εργαλείο προφορικής και γραπτής επικοινωνίας με αποτέλεσμα επιμέρους τομείς όπως είναι η ανάγνωση, το λεξιλόγιο αλλά και η γραμματική να μην αποτελούν αυτοσκοπούς.
 • Προκειμένου να επιτευχθεί κατανόηση σχετικά άγνωστου προφορικού και γραπτού κειμένου τα παιδιά εξασκούνται στο να ανατρέχουν στην αγγλική γλώσσα, σε παράγωγες λέξεις που ίσως να γνωρίζουν καθώς επίσης και στα συμφραζόμενα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι και το γεγονός ότι μπαίνουν στη διαδικασία να ξεχωρίζουν τις λέξεις – κλειδιά που βοηθούν στην κατανόηση (π.χ ένα ουσιαστικό ή ένα ρήμα βαραίνουν περισσότερο από ένα επίρρημα).
 • Aναφορικά με την παραγωγή προφορικού λόγου, δίνεται συστηματικά η δυνατότητα στο κάθε παιδί να παίρνει το λόγο. Η αξιολόγηση την μαθητών δεν εστιάζεται στη δημιουργία απόλυτα ορθών φράσεων γραμματικοσυντακτικά.
 • Κατά τη διαδικασία της παραγωγής γραπτού λόγου, τα παιδιά καλούνται να συνδυάζουν όσο το δυνατό περισσότερο λεξιλόγιο σε μικρές και απλές προτάσεις γύρω από θέματα που έχουν διδαχθεί και φυσικά τα ενδιαφέρουν.
 • Ειδικότερα για τους μαθητές της Γ΄ δημοτικού στόχος αποτελεί η εξάσκηση στην ιδιαίτερη προφορά της γλώσσας και το σωστό τονισμό λέξεων και μικρών φράσεων που χρησιμοποιούν καθημερινά πριν ακόμα γίνει χρήση του βιβλίου. Βασική αρχή αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά δουλεύουν συνεργατικά το υλικό μέσα στην τάξη χωρίς να δίνεται απολύτως τίποτα για μελέτη στο σπίτι.

 ΜΕΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

 • Διαδραστικός πίνακας
 • Video.
 • Χρήση εικόνων για παρουσίαση του λεξιλογίου.
 • Μικρά βιβλία και περιοδικά για ανάγνωση.
 • Εικονογραφημένο υλικό από Γαλλία.
 • Εκπαιδευτικά παιχνίδια.

 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΤΑ ΓΑΛΛΙΚΑ

ü    Στο πλαίσιο της ανάγκης για πιστοποίηση γνώσεων στις ξένες γλώσσες, το σχολείο μας κάθε χρόνο παρέχει τη δυνατότητα στους μαθητές του να προετοιμαστούν για τις εξετάσεις του γαλλικού ινστιτούτου. Συγκεκριμένα, εδώ και δώδεκα χρόνια λειτουργούν τμήματα προετοιμασίας για τις εξετάσεις του επιπέδου DELFA1. Η συμμετοχή των μαθητών μας στις εξετάσεις αυτές έχει στεφθεί με απόλυτη επιτυχία κάνοντας το σχολείο μας να διακρίνεται με ποσοστό επιτυχίας 100%.

ü    Το σχολείο μας, στην προσπάθειά του να ανταποκριθεί στις επιθυμίες των παιδιών για περαιτέρω πιστοποίηση γνώσεων στα γαλλικά, δίνει από φέτος την ευκαιρία στους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης να προετοιμαστούν για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του επιπέδου Α2 το Μάιο του 2015.

ü    Σεβόμενοι την επιθυμία των μαθητών μας για περαιτέρω εξάσκηση στον προφορικό λόγο, το σχολείο μας οργανώνει ξεχωριστά τμήματα όπου τα παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση της γλώσσας παίζοντας. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που χρησιμοποιούνται έχουν αγοραστεί από τη Γαλλία, είναι σύγχρονα και καλύπτουν διάφορες βασικές λεξιλογικές ενότητες που απαντούν στις ανάγκες της καθημερινότητας σ’ ένα γαλλόφωνο περιβάλλον.