ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018

Τη φετινή χρονιά οι συγκεντρώσεις γονέων του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν  στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα :17:30-20:30 . Κάθε τμήμα χωρίζεται σε 3 ομάδες ανά μια ώρα με αλφαβητική ταξινόμηση (εκτός αν η συγκέντρωση ορίζεται ως ομαδική, όπου όλοι οι γονείς καλούνται συγκεκριμένη ώρα). Για αυτή την  αλφαβητική ταξινόμηση θα σας  αποσταλεί ξεχωριστή ενημέρωση ανά τμήμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δευτέρα

Τμήμα κας Ευγενίας

23/10/2017

Δευτέρα

Τμήμα κας Φαίης   και

30/10/2017

Τμήμα κας Μαριλένας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα

Τμήμα κας Ευγενίας

11/12/2017

Δευτέρα

Τμήμα κας Φαίης   και

18/12/2017

Τμήμα κας Μαριλένας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δευτέρα

Τμήμα κας Ευγενίας

5/2/2018

Δευτέρα

Τμήμα κας Φαίης   και

12/2/2018

Τμήμα κας Μαριλένας
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δευτέρα

Τμήμα κας Ευγενίας

12/3/2018

Δευτέρα

Τμήμα κας Φαίης   και

19/3/2018

Τμήμα κας Μαριλένας

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Δευτέρα

Τμήμα κας Ευγενίας

14/5/2018

Δευτέρα

Τμήμα κας Φαίης   και

21/5/2018

Τμήμα κας Μαριλένας