ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17

Τη φετινή χρονιά οι συγκεντρώσεις γονέων του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν  στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα :17:30-20:30 . Κάθε τμήμα χωρίζεται σε 3 ομάδες ανά μια ώρα με αλφαβητική ταξινόμηση (εκτός αν η συγκέντρωση ορίζεται ως ομαδική, όπου όλοι οι γονείς καλούνται συγκεκριμένη ώρα). Για αυτή την  αλφαβητική ταξινόμηση θα σας  αποσταλεί ξεχωριστή ενημέρωση ανά τμήμα.

2/2/17.  Έγινε αλλαγή στις ημερομηνίες συγκεντρώσεων Φεβρουαρίου & Μαρτίου.  Ισχύει η παρακάτω ανάλυση.

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Δευτέρα

24/10/16

Νήπιο (Τμήμα κας Κατερίνας)

Προνήπιο (τμήμα κας Μαριλένας)

 

Τετάρτη

26/10/16

Νήπιο (τμήμα κας Ευγενίας)

Όλα τα τμήματα της Δ΄τάξης.    

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Δευτέρα    19/12/16 Νήπιο (τμήμα κας Κατερίνας)   

Προνήπιο (τμήμα κας Μαριλένας)

 Τετάρτη    21/12/16 Νήπιο (Τμήμα κας Ευγενίας)

Όλα τα τμήματα της Δ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Δευτέρα

13/2/17

Νήπιο (τμήμα κας Ευγενίας) .    
Τετάρτη

15/2/17

Νήπιο (Τμήμα κας Κατερίνας)

Προνήπιο (τμήμα κας Μαριλένας)

Στη συγκέντρωση θα παρευρίσκεται και η κα Ευγενία.

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ
Δευτέρα

13/3/17

 

 Νήπιο (τμήμα κας Ευγενίας) .    

Δευτέρα 

20/3/17

 Νήπιο (Τμήμα κας Κατερίνας)

Προνήπιο (τμήμα κας Μαριλένας)

Στη συγκέντρωση θα παρευρίσκεται και η κα Ευγενία.

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΙΟΥ 
Δεύτερα

15/5/17

Νήπιο (τμήμα κας Κατερίνας)   

Προνήπιο (τμήμα κας Μαριλένας)

 

Τετάρτη

17/5/17

Νήπιο (Τμήμα κας Ευγενίας)