Στόχοι και σκοποί του νηπιαγωγείου

Τα Ιδιωτικά Νηπιαγωγεία της Ελληνοαγγλικής Αγωγής ως φορέας κοινωνικοποίησης του παιδιού, μετά την οικογένεια,  πρέπει να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για την ολόπλευρη και ισόρροπη ανάπτυξή του.

 • Βασική επιδίωξη του προγράμματος του Νηπιαγωγείου μας είναι να προσαρμόζεται με ευελιξία στις ανάγκες και ιδιαίτερες κλίσεις του μαθητή.
 • Να εξασφαλίζει την ενεργή συμμετοχή του μέσα σε ένα πλούσιο σε ερεθίσματα  περιβάλλον, που ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις του και κινητοποιεί το ενδιαφέρον του να γνωρίσει τον κόσμο γύρω του.
 • Φροντίζουμε το περιβάλλον αυτό να αποπνέει όλη τη ζεστασιά , τη φροντίδα την αγάπη και την ασφάλεια που κάθε παιδί έχει ανάγκη.

Βασικοί στόχοι των δραστηριοτήτων των Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων Ελληνοαγγλικής Αγωγής  μας είναι:

 • Τα παιδιά να ωριμάσουν συναισθηματικά. Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή  τους, το πνεύμα αποδοχής, φιλίας και συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους.
 • Να μπορέσουν να συνειδητοποιήσουν τη μοναδικότητα τους, να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και να μάθουν να τις σέβονται.
 • Να υιοθετήσουν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους εργασίας κοινής αποδοχής του νέου κοινωνικού χώρου στον οποίο κινούνται.
 • Να καλλιεργήσουν και να εμπλουτίσουν τη μητρική τους γλώσσα ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
 • Να έχουν καθημερινή  επαφή με  την αγγλική γλώσσα μέσα από το μάθημα, αλλά κυρίως μέσα από το παιχνίδι.
 • Να αναπτύξουν την λογικομαθηματική τους σκέψη, κατανοώντας τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και κυρίως μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να συσχετίζουν, να συνδυάζουν και να μετρούν.
 • Να συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα βιωματικής διδασκαλίας (μέθοδος Project) προωθώντας το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα.
 • Να εξοικειωθούν με απλές βασικές λειτουργίες του Η/Υ.
 • Να μάθουν να εκφράζονται δημιουργικά μέσα από τις εικαστικές τέχνες και να νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
 • Να έρθουν σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική,  ο χορός,  η κίνηση  που βοηθούν το παιδί να νοιώσει ευχάριστα, να γυμναστεί και παράλληλα να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του διάθεση και την κριτική του σκέψη.
 • Να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη (Γυμναστική –Ρυθμική-Κολύμβηση) και να αποκτήσουν υγιεινές συνήθειες.
 • Τελικός μας σκοπός είναι η ανάπτυξη μιας χαρούμενης και ολοκληρωμένης προσωπικότητας, εφοδιασμένης  με όλες τις απαραίτητες γνώσεις που θα κάνουν ομαλή τη μετάβασή τους στο Δημοτικό.