Ευρωπαϊκό Έργο “Cultura Universalis” βράβευση του έργου μας με τον τίτλο: GOOD PRACTISE- BONE PRATIQUE

thumb-img

Το Σχολείο μας κατά την περίοδο 2021-2023 συμμετείχε ως εταίρος στο 3ο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο “Cultura Universalis – Enhancing intercultural competence through art”.

Τα αποτελέσματα του έργου “Cultura Universalis – Enhancing intercultural competence through art”, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  των προγραμμάτων Erasmus και το Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας  βράβευσε το έργο μας ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την υψηλής ποιότητας  δέσμευσή μας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης Erasmus απονέμοντας τον παρακάτω τίτλο: GOOD PRACTISE- BONE PRATIQUE

Το έργο “Cultura Universalis” σκόπευε να αναπτύξει και να εφαρμόσει δημιουργικές δραστηριότητες για παιδιά 7-14 ετών και ένα διαδραστικό διαδικτυακό παιχνίδι για την ενίσχυση της διαπολιτισμικής ικανότητας των παιδιών μέσω της τέχνης,
ακολουθώντας το πλαίσιο ανάπτυξης διαπολιτισμικών δεξιοτήτων της UNESCO.
Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει ένα ευρύ φάσμα πολιτισμών πιο κοντά από ποτέ, ενώ η ίδια η Ευρώπη αποτελεί χώρο μεγάλης πολιτιστικής πολυμορφίας. Έτσι, είναι κρίσιμο η προσοχή μας να επικεντρωθεί στα παιδιά, καλλιεργώντας εκείνες τις  απαραίτητες δεξιότητες και τα πολιτιστικά κίνητρα, προκειμένου να αποκομίσουν πολλαπλά και μακροπρόθεσμα οφέλη σε προσωπικό και κοινωνικό επίπεδο.  Εκπαιδευτικοί του σχολείου μας σε συνεργασία με συναδέλφους τους, εταιρίες και
φορείς από την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη Λετονία και την Ισπανία, ανέπτυξαν ένα πρόγραμμα εργαστηρίων για μαθητές.

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο μέσα από βιωματικές δραστηριότητες με κορμό την  τέχνη, τα παιδιά να γνωρίσουν χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών, να αναγνωρίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές και να νιώσουν μέλη μιας ευρύτερης κοινότητας, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας. Ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η συμπερίληψη και η διαπολιτισμικότητα είναι ποιοτικά χαρακτηριστικά και δεξιότητες απαραίτητα για  κάθε πολίτη του 21 ου αιώνα.

Αναπτύχθηκαν 7 βιωματικά εργαστήρια με θέμα τους τον πολιτισμό:

  • Γλυπτική
  • Ζωγραφική
  • Εθιμα και παραδόσεις
  • Φαγητό,
  • Λογοτεχνία
  • Παραδοσιακές φορεσιές
  • Φυσική κληρονομιά

Πολλές από τις δραστηριότητες του έργου “Cultura Universalis”  εφαρμόστηκαν στις τάξεις του σχολείου μας.
Ακόμη, το έργο προσφέρει ένα ψηφιακό διαδραστικό παιχνίδι, που βοηθάει ακόμη περισσότερο τους μαθητές να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά άλλων πολιτισμών και να εμπεδώσουν όσα μαθαίνουν.

Επιπλέον, δημιουργήθηκε το εγχειρίδιο για τους  δασκάλους ώστε να εφαρμόσουν το πρόγραμμα στις τάξεις τους και ένα τετράδιο  εργασιών για τους μικρούς μαθητές.  Οι εκπαιδευτικοί μας μαζί με τους συνεργάτες τους στο έργο δούλεψαν τα δύο  τελευταία χρόνια για την παραγωγή των αποτελεσμάτων και την επιτυχή ολοκλήρωση  του έργου.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στην ιστοσελίδα του έργου:http://culturauniversalis-project.eu

Το σχολείο μας συνεχίζει να υποστηρίζει την έρευνα και την εφαρμογή νέων γνώσεων και μεθόδων.

Γραφτείτε στο Newsletter μας