Εξετάσεις Αγγλικών Cambride 2019

thumb-img

Αγαπητοί Γονείς,

Όπως είναι γνωστό τα διπλώματα Αγγλικής γλωσσομάθειας του Cambridge ESOL έχουν διεθνή αναγνώριση και εξασφαλίζουν στους κατόχους τους την πιστοποίηση του επιπέδου ικανότητας χειρισμού της Αγγλικής γλώσσας. Κάθε χρονιά έτσι και φέτος δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν στις Εξετάσεις του Cambridge.

Τα διπλώματα Y.L.E– Young Learners τοποθετούνται στο επίπεδο Α1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και διαχωρίζονται σε τρία επίπεδα:

  • Starters:  Γ’   Τάξη,
  • Movers:   Δ’  Τάξη,
  • Flyers:     Ε’   Τάξη.

Οι εξετάσεις καλύπτουν τις τέσσερις γλωσσικές δεξιότητες – ακρόαση, ομιλία, ανάγνωση και γραφή – με έμφαση στην ικανότητα ομιλίας (για κάθε παιδί προβλέπεται και μια σύντομη προφορική εξέταση με εξεταστή).

 Οι γραπτές και προφορικές εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και θα διεξαχθούν στο Σχολείο μας υπό την εποπτεία και την επιτήρηση καθηγητών του Βρετανικού Συμβουλίου.

Αντίστοιχα οι  μαθητές  της Ε‘ και Στ‘ τάξης  μπορούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για

το K.E.T (Key English Test for Schools)

και το P.E.T  (Preliminary English Test).

  • Το K.E.T. τοποθετείται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Ευρώπης.
  • Το P.E.T  αντίστοιχα τοποθετείται στο επίπεδο Β1.

Σας αναφέρουμε ότι το αμέσως επόμενο επίπεδο Β2 αντιστοιχεί στο δίπλωμα του First Certificate (F.C.E. – Low

Οι εξετάσεις έχουν προγραμματιστεί για το Σάββατο 18 Μαΐου 2019 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019 και θα διεξαχθούν στο Σχολείο μας υπό την εποπτεία και την επιτήρηση καθηγητών του Βρετανικού Συμβουλίου.

 

Γραφτείτε στο Newsletter μας