ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17.

Τη φετινή χρονιά οι συγκεντρώσεις γονέων του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν  στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα :17:30-20:30 . Κάθε τμήμα χωρίζεται σε 3 ομάδες ανά μια ώρα με αλφαβητική ταξινόμηση (εκτός αν η συγκέντρωση ορίζεται ως ομαδική, όπου όλοι οι γονείς καλούνται συγκεκριμένη ώρα). Για αυτή την  αλφαβητική ταξινόμηση θα σας  αποσταλεί ξεχωριστή ενημέρωση ανά τμήμα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Α’ Δημοτικού

23/10/2017

Όλα τα τμήματα της Β’ Δημοτικού

Τετάρτη

Όλα τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού

25/10/2017

Όλα τα τμήματα της Ε’ Δημοτικού

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού

30/10/2017

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ Δημοτικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Α’ Δημοτικού

11/12/2017

Όλα τα τμήματα της Β’ Δημοτικού

Τετάρτη

Όλα τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού

13/12/2017

Όλα τα τμήματα της Ε’ Δημοτικού

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού

18/12/2017

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ Δημοτικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Α’ Δημοτικού

5/2/2018

Όλα τα τμήματα της Β’ Δημοτικού

Τετάρτη

Όλα τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού

7/2/2018

Όλα τα τμήματα της Ε’ Δημοτικού

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού

12/2/2018

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ Δημοτικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Α’ Δημοτικού

12/3/2018

Όλα τα τμήματα της Β’ Δημοτικού

Τετάρτη

Όλα τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού

14/3/2018

Όλα τα τμήματα της Ε’ Δημοτικού

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού

19/3/2018

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ Δημοτικού

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Α’ Δημοτικού

14/5/2018

Όλα τα τμήματα της Β’ Δημοτικού

Τετάρτη

Όλα τα τμήματα της Γ’ Δημοτικού

16/5/2018

Όλα τα τμήματα της Ε’ Δημοτικού

Δευτέρα

Όλα τα τμήματα της Δ’ Δημοτικού

21/5/2018

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ Δημοτικού