ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-17.

Τη φετινή χρονιά οι συγκεντρώσεις γονέων του σχολικού έτους θα πραγματοποιηθούν  στις παρακάτω ημερομηνίες και ώρα :17:30-20:30 . Κάθε τμήμα χωρίζεται σε 3 ομάδες ανά μια ώρα με αλφαβητική ταξινόμηση (εκτός αν η συγκέντρωση ορίζεται ως ομαδική, όπου όλοι οι γονείς καλούνται συγκεκριμένη ώρα). Για αυτή την  αλφαβητική ταξινόμηση θα σας  αποσταλεί ξεχωριστή ενημέρωση ανά τμήμα.

2/2/17 :Έγινε αλλαγή στις ημερομηνίες των συγκεντρώσεων για τους μήνες Φεβρουάριο & Μάρτιο. Ισχύει η παρακάτω ανάλυση.

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τετάρτη

19/10/16

Όλα τα τμήματα της Γ΄τάξης.    

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης.     

Δευτέρα

24/10/16

Όλα τα τμήματα της Α΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Β’ τάξης.     

Τετάρτη

26/10/16

Όλα τα τμήματα της Δ΄τάξης.    

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
Τετάρτη

14/12/16

Όλα τα τμήματα της Γ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης.     

Δευτέρα

19/12/16

 

Όλα τα τμήματα της Α΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Β’ τάξης.     

  Τετάρτη     21/12/16 Όλα τα τμήματα της Δ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Τετάρτη

8/2/17

Όλα τα τμήματα της Γ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης & Δ1 ‘ (Από αλλαγή που έγινε στις 2/2/17).    

Δευτέρα

13/2/17

Όλα τα τμήματα της Α΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Β’ τάξης.     

  Τετάρτη

15/2/17

Τα τμήματα της Δ2-Δ3 .    

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΡΤΙΟΥ
Δευτέρα 

13/3/17

Όλα τα τμήματα της Α΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Β’ τάξης.     

Τετάρτη

15/3/17

Όλα τα τμήματα της Γ΄τάξης.    

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης και το τμήμα Δ1. 

Δευτέρα 

  20/3/17

Τα τμήματα της Δ2-Δ3.   

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.     

ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΜΑΙΟΥ 
Τετάρτη

10/5/17

Όλα τα τμήματα της Γ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της ΣΤ’ τάξης.     

Δεύτερα

15/5/17

Όλα τα τμήματα της Α΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Β’ τάξης.     

Τετάρτη

  17/5/17

Όλα τα τμήματα της Δ΄τάξης.   

Όλα τα τμήματα της Ε’ τάξης.